פאנל: שינויים בקופות ובתי החולים לאור משבר הקורונה

שעת התחלה:

מנחה: יואב יונש, מנהל מחלקת ביטוח בריאות, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון,

משתתפים

ייזום והפקה

כל הזכויות שמורות לעדיף תקשורת בע"מ

לפרטים: 03-9076000  |  info@anet.co.il