הרצאה: איך להתמודד עם הוירוס

שעת התחלה:

מרצה: דודי עוז, מנהל תחום ביטוחי חו"ל, הפניקס

ייזום והפקה

כל הזכויות שמורות לעדיף תקשורת בע"מ

לפרטים: 03-9076000  |  info@anet.co.il